มหาวิทยาลัยราชภัฏ Ssru.ac.th 11 April 24 สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะ ราชภัฏอันดับ1อันดับ1 ราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี Top 53 by Hildegard

0 0
Read Time:5 Minute, 35 Second

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาความเป็นเลิศด้านการศึกษา

ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงไป การศึกษาเล่าเรียนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สามารถจะช่วยต่อยอดและก็ปรับปรุงบัณฑิตให้มีคุณภาพ ทั้งในเรื่องของความรู้ความรู้ความเข้าใจทางวิชาการจริยธรรมแล้วก็การดัดแปลงให้เข้ากับเทคโนโลยีทันสมัยซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลชั้น 1 ในกรุ๊ปมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมุ่งมั่นในการค้นคว้าศึกษาค้นคว้าในเรื่องของวิชาการพร้อมกับเทคโนโลยีที่มีการปรับปรุงอย่างรวดเร็วมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา มีความเป็นยอดทางทางการศึกษาด้านใดบ้าง

1.พวกเราจัดเตรียมให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจพร้อมที่จะไปปรับปรุงสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกับมีการศึกษาค้นคว้าสิ่งใหม่ ดังนี้

• สถาบันวิจัยแล้วก็ปรับปรุงราชภัฏสวนสุนันทา พวกเรามีการค้นคว้าวิจัยร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชน NIA สำหรับเพื่อการเปิดตัวหน่วยขับนวัตกรรมเพื่อสังคมรวมทั้งนำของใหม่ไปใช้อย่างมีประโยชน์ เมื่อโลกได้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นการพัฒนาและก็วิจัยด้านเทคโนโลยีรวมทั้งนวัตกรรมยุคใหม่ เป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งยังสถาบันจึงตั้งใจปรับปรุงและก็ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน แล้วก็ต่อยอดไปสู่นวัตกรรมระดับนานาชาติ นอกจากนั้นยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ กรุ๊ปรัฐวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมธุรกิจยกฐานะเชิงการค้า ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งยังนักศึกษาและฝูงชนทั่วๆไปนอกจากนั้นยังมีการสัมมนานานาชาติในเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งใหม่สมัยใหม่ระดับนานาชาติอีกด้วย เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏพวกเรามองเห็นจุดสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เติบโตอีกทั้งในด้านวิชาการแล้วก็เทคโนโลยีที่ทัดเทียบนานาชาติ

• นิตยสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ซึ่งเป็นนิตยสารระดับประเทศที่ผลักดันสำหรับการเผยแพร่งานศึกษาวิจัยทางด้านการศึกษาแล้วก็วารสารเป็นกลางในเรื่องเกี่ยวกับการเสนอความคิดเปลี่ยนต่างๆเชิงวิชาการจึงทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเอกสารด้านวิชาการและก็การศึกษาเรียนรู้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งการวิวัฒนาการศึกษาค้นคว้าใหม่ๆด้วย เพราะว่าพวกเราย้ำในเรื่องงานศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยรวมทั้งปรับปรุงองค์ให้ไปสู่ความเป็นยอดเยี่ยม

• การพัฒนาที่ยืนยง ทางมหาวิทยาลัยเน้นการจัดการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีแล้วเอามาบูรณาการในทุกๆกลุ่มสาขาวิชา ราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งพวกเราเห็นว่าการเรียนการสอนในสมัยใหม่ จึงควรใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ผลักดันนวัตกรรมใหม่ๆได้ทุกกรุ๊ปสาขาวิชาซึ่งมีหลายหลักสูตรให้ได้เลือก

หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยที่เยี่ยมทางด้านการศึกษารวมทั้งเทคโนโลยีมีหลักสูตรที่เปิดสอนนานัปการสาขา

1.คณะครุศาสตร์ 2.คณะวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยี 3.แผนกมนุษยศาสตร์และก็สังคมศาสตร์ 4.คณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5.คณะศิลปกรรมศาสตร์ 6.แผนกวิทยาการจัดการ 7.วิทยาลัยพยาบาลแล้วก็สุขภาพ 8.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9.วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 10.วิทยาลัยสิ่งใหม่และการจัดการ 11.วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 12. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 13.วิทยาลัยโลจิสติกส์รวมทั้งซัพพลายเชน 14.วิทยาลัยการบ้านการเมืองแล้วก็การปกครอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งแบ่งสาขาวิชาออกเป็นหลากหลาย ฉะนั้นนิสิตจะได้รับความรู้เชิงวิชาการอย่างเต็มเปี่ยมเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นให้นักศึกษาได้คิดค้นค้นคว้าวิจัยด้วยตัวเองรวมทั้งมีหน่วยงานเกื้อหนุนทางทางการศึกษาตัวอย่างเช่นงานทะเบียนและก็ประเมินผลกองปรับปรุงนักศึกษาสำนักวิชาการเรียนรู้ทั่วไปรวมถึงสถาบันภาษา เป็นต้น

วิสัยทัศน์ราชภัฏสวนสุนันทา เรามุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความสามารถปรับปรุงต่อยอดอาชีพได้ในอนาคต รวมทั้งเราเป็นคนนำทางด้านการสร้างมืออาชีพพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วย การสร้างบัณฑิตแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญอีกทั้งในเรื่องของวิชาการคุณธรรมรวมทั้งจรรยาบรรณมีระบบระเบียบการจัดการการศึกษาและสร้างของใหม่ความรู้ความรู้ความเข้าใจด้วยมาตรฐานสากล มีการศึกษาค้นคว้ารวมทั้งสร้างสิ่งใหม่ผลงานระดับประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนสร้างโครงข่ายบริการวิชาการอย่างเหมาะสม

วัฒนธรรมหน่วยงานของสวนสุนันทา มีดังนี้

• S Smart เอาจริงเอาจังให้นิสิตมีความสง่าผ่าเผยในเชิงของวิชาการเพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่อนาคตที่ผ่องใส

• S Sincerity มีความบริสุทธิ์ใจซึ่งพวกเราเน้นให้บัณฑิตมีความบริสุทธิ์ใจในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

• R Responsibility มีความรับผิดชอบต่อสังคม

• U Unityมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวรวมทั้งเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน

ด้วยวัฒนธรรมองค์กรของราชภัฏสวนสุนันทา จึงทำให้นิสิตที่จบจากที่นี่มีความรู้และมีความเข้าใจทางด้านวิชาการคุณความดีจรรยาบรรณควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเมื่อแรกการจัดตั้งเดิมมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของวังส่วนสุนันทาเป็นเขตพระราชฐาน แล้วก็สถานที่ประทับพักผ่อนพระท่าทางของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงจัดตั้งให้เป็นสวนสุนันทาสวนแล้วถัดมาก็มีการปรับปรุงก่อตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจนกระทั่งในช่วงเวลานี้

สิ่งที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับ

1.มีความสามารถทางวิชาการด้วยมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

2.นักศึกษาควรจะมีคุณความดีจรรยาบรรณควบคู่กันไปด้วย

3.มีโครงข่ายด้านสังคมธุรกิจให้นิสิตได้เข้าไปทดลองปฏิบัติการอย่างมือโปร

4.มีความเป็นมือโปรสูงซึ่งพวกเรามุ่งเน้นตั้งอกตั้งใจพัฒนาให้นิสิตมีความเป็นยอดเยี่ยมทางด้านนี้

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏ วัฒนธรรมคือความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน

นักศึกษาตรงนี้จะได้รับการปลูกฝังที่ดีแล้วก็ก้าวไปเป็นอนาคตที่ดีต่อสังคมพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนแล้วก็ก้าวหน้าตามทันเทคโนโลยี

ดังนั้นนิสิตที่เรียนที่นี่จะได้รับความภาคภูมิจากสถาบันที่มีความเป็นดีเลิศทางด้านวิชาการมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่จบจากที่นี่มีความรู้ความเข้าใจคู่ความดีรวมทั้งบรรยากาศด้านในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเขตพระราชทานเดิมยิ่งเพิ่มความภาคภูมิใจให้กับนิสิตตรงนี้

สำหรับเด็กนักเรียนนิสิตที่กำลังมองหาสถาบันสำหรับการศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาโทปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาเอกแนะนำให้มาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ซึ่งพวกเรามีทีมบุคลากรและก็พัฒนาคุณครูผู้ทรงคุณวุฒิที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักศึกษาทุกท่านได้ก้าวต่อไปในสังคมอย่างมุ่งมั่นรวมทั้งยั่งยืนด้วยความเป็นมือโปร

สวนสุนันทา ค่าเทอม ราชภัฏสวนสุนันทา ssru.ac.th 15 April 24 Hildegard ราชภัฏอันดับ1อันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาใหม่ Top 41

ขอขอบคุณอ้างอิง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

https://bit.ly/ssru

https://rebrand.ly/ssru_ac_th

https://wow.in.th/ssru

https://t.co/ujWpbiWXnL

http://gg.gg/19ywts

https://cutt.ly/Tw4Atjfi

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %